ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)Інформаційно-консультаційних послуг (участь у Клубі Invest UA)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.investua.agency. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати послуг, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки “Підтвердити Замовлення” та “Оплата” на сторінці оформлення.
1. Визначення термінів1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір інформаційно-консультаційних послуг, або товарів дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.investua.agency створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару та Послуги за допомогою мережі Інтернет.1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті, для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.1.5. Продавець – ФОП Чорний Д.В. (ІПН 2866006633), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України.
2. Предмет Договору2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, або Послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар, або Послугу на умовах цього Договору.2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.2.3. Інформаційно-консультаційна послуга перебування у складі учасників Клубу Invest UA це добровільна участь Покупця на обмежений період у комплексі взаємодій з базами даних та участі у окремих спеціальних заходах, що організовуються Продавцем з метою отримання інформації та знань з тематики “бізнес” та “інвестиції”, а також інших заходів розважального характеру, доступ до якої надається Покупцеві після сплати за посиланням на сайті або у інших спосіб по реквізитам Продавця або через сервіси безготівкової оплати з призначенням платежу “інформаційно-консультаційні послуги внесок учасника Клубу Invest UA”, або оплата за “квиток на участь у окремому заході Клубу Invest UA”.
3. Оформлення Замовлення3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті через відповідну форму, або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контакти.3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.3.4. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.
4. Ціна і Доставка Товару та Послуг4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривні.4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).4.6. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті.
5. Права ті обов’язки Сторін5.1. Продавець зобов’язаний:5.1.1. Передати Покупцеві товар або надати відповідні інформаційно-консультаційні послуги у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.5.2. Продавець має право:5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Змінювати на власний розсуд обсяг надання інформаційно-консультаційних послуг учаснику Клуба Investhub (Покупцю).5.3 Покупець зобов’язується:5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті.5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця.

6. Відповідальність6.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.6.2. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.6.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
7. Конфіденційність і захист персональних даних.7.1. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.7.2. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.
8. Інші умови8.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.8.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до системи Третейський Судів України та судових органів відповідно до чинного законодавства України.8.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
ФОП Чорний Д.В. ІПН 2866006633Київ пр. Володимира Івасюка,16в-к1

Made with